Monerders i joiers, estutxos pedicaura i manicura per senyora, carteres de diferents models i marqus per a les necessitats de l’home avui així com clauers i targeters, etc…